Медицинские кушетки и банкетки

Банкетка медицинская без спинки МД Б

 2,964.00 грн.

Медицинские кушетки и банкетки

Банкетка медицинская со спинкой МД БС

 4,440.00 грн.

Медицинские кушетки и банкетки

Кушетка медицинская смотровая МД КС

 4,800.00 грн.